Fakulta
chemická

Bc.Ing.Ph.D.
Na chemické se člověk první dva roky studia moc nezastaví: máme hodně laboratoří, cvičení i přednášek. Ale když člověk chce, tak se na zkoušky prostě naučí. A nabitý program mi vlastně nikdy nebránil chodit na fakultní akce. Na takové věci se najde čas vždy.
Jakub M.
Doktorské studium
Bílý plášť, zkumavky a laboratoře. Tak takové prostředí tě čeká na Fakultě chemické. Počítej s tím, že během studia strávíš spoustu hodin hlavně praktickými pokusy. Díky fakultnímu vědeckému centru dostaneš šanci se od vyšších ročníků podílet na vědeckých projektech a budeš mít možnost pracovat v laboratořích vybavených špičkovými přístroji.
Na chemické se člověk první dva roky studia moc nezastaví: máme hodně laboratoří, cvičení i přednášek. Ale když člověk chce, tak se na zkoušky prostě naučí. A nabitý program mi vlastně nikdy nebránil chodit na fakultní akce. Na takové věci se najde čas vždy.
Jakub M.
Doktorské studium
Bílý plášť, zkumavky a laboratoře. Tak takové prostředí tě čeká na Fakultě chemické. Počítej s tím, že během studia strávíš spoustu hodin hlavně praktickými pokusy. Díky fakultnímu vědeckému centru dostaneš šanci se od vyšších ročníků podílet na vědeckých projektech a budeš mít možnost pracovat v laboratořích vybavených špičkovými přístroji.
MMožnost zapojit se do výzkumu už od druhého ročníku
884 % absolventů má práci do 3 měsíců od ukončení studia
PProminutí přijímací zkoušky do průměru 2,5
KK přihlášce budeš potřebovat potvrzení lékaře pro práci v laboratoři
Naše fakulta sídlí kousek od kampusu VUT, takže máme všechno na dosah. Město i koleje a menzy. Zkrátka ideální prostředí pro to, abyste vklidu užívali našich výborně vybavených laboratoří. Pokud budete chtít, bílý plášť u nás nesundáte celých pět let. A to hlavně proto, že vás to prostě bude bavit. Najdou se u nás všichni ti, co zkoumají složení potravin, které zajímají medicínské aplikace, ochrana životního prostředí nebo toxikologie. A máme toho spoustu dalšího. Třeba taky Centrum materiálového výzkumu.
Martin Weiter, děkan
Určitě bych vypíchl samotné Brno – protože mi přirostlo k srdci. A celkově na VUT bych vyzdvihl nabídku sportů a to, že dva sporty za semestr jsou vždy zdarma! To mě na začátku studia asi nejvíc potěšilo.
Jakub M.
Doktorské studium
Studium na „chemárně“ mě baví díky tomu, že člověk může projevit svou kreativitu, logický úsudek a samostatnost. Denně se setkávám s novými věcmi a moje pracovní zaměření není omezeno jen na úzkou oblast vědy. Díky tomu získávám široký přehled.
Jiří S.
Doktorské studium
Na fakultě oceňuji především nové výzkumné zázemí Centra materiálového výzkumu – tam je možnost měřit na těch nejmodernějších zařízeních. Na některých ústavech se pak přímo můžete podílet na výzkumu ve spolupráci s firmami.
Ladislav P.
Doktorské studium
Jaké máme obory?
Google+