Fakulta
architektury

BcA.Ing. arch.Ph.D.
Naše fakulta je relativně malá, což znamená, že i nás studentů není moc. Menší kolektiv přináší naopak výhody - kamarádské a příjemné prostředí, kde se skoro všichni navzájem známe.
Martin J.
Bakalářské studium
Navrhnout si vlastní dům tak, aby nespadl, není jen tak. Na architektuře tě ale naučíme mnohem víc, protože současné trendy jsou neúprosné a vývoj je potřeba sledovat. Proto jako architekt budeš muset znát moderní materiály a technologie, stejně tak jako historii, abys dokázal obstát před konkurencí.
Naše fakulta je relativně malá, což znamená, že i nás studentů není moc. Menší kolektiv přináší naopak výhody - kamarádské a příjemné prostředí, kde se skoro všichni navzájem známe.
Martin J.
Bakalářské studium
Navrhnout si vlastní dům tak, aby nespadl, není jen tak. Na architektuře tě ale naučíme mnohem víc, protože současné trendy jsou neúprosné a vývoj je potřeba sledovat. Proto jako architekt budeš muset znát moderní materiály a technologie, stejně tak jako historii, abys dokázal obstát před konkurencí.
PPřihlášku do bakalářského studia nezapomeň podat do konce listopadu
TTalentovky tě čekají v lednu, písemné testy pak v červnu
444 % absolventů má zajištěnou práci před ukončením studia
NNaši studenti se úspěšně zúčastňují architektonických soutěží
Jsou krásné věci, které nás provází životem. Architektura je jednou z nich. Studium architektury je výběrové a předpokládá úspěšné absolvování talentové zkoušky. Nabízíme kombinaci technického a uměleckého vzdělání pro sto uchazečů do prvního ročníku bakalářského studijního programu. Našim cílem jsou současné moderní trendy, pohled do budoucna, internacionalizace a otevřenost.
Jan Hrubý, děkan
Mě ta škola vážně baví. Jsme jak jedna velká rodina. Se studiem architektury je spojených spousta mimoškolních akcí, kde se potkáváte s lidmi, které máte rádi nebo poznáváte nové. Práce je hodně, ale nikdy na to člověk není sám, i proto rádi trávíme čas ve škole a tam vzniká to naše rodinné pouto :).
Barbora K.
Bakalářské studium
Studium na fakultě mi mnoho dalo a velmi otevřelo mé obzory. Díky tomu jsem už během studia pracovala ve dvou architektonických ateliérech, což se mi bude hodit po skončení školy.
Nina L.
Doktorské studium
Na naší fakultě se bohužel nenachází menza, nicméně tento drobný nedostatek je kompenzován super bufetem na dvoře školy. Jinak má fakulta dobré zázemí pro práci v ateliérech, a to třeba i přes noc, což se hodí, když dodělávám některé projekty na poslední chvíli.
Martin J.
Bakalářské studium
Jaké máme obory?
Google+